Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, elérhetőség

1.2 Szervezeti felépítés

1.3 Szervezet vezetői

1.4 Ügyfélszolgálati adatok

1.5 Testületi szerv adatok

1.6 Irányított szervek

1.7 Gazdasági társaságok

1.8 Közalapítványok

1.9 Alapított szervek

1.10 Lapok

1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2 Tevékenység tájékoztató

2.3 Helyi Önkormányzat feladatai

2.4 A hatósági ügyek intézésének rendje

2.5 Közszolgáltatások

2.6 A szerv nyilvántartásai

2.7 Nyilvános kiadványok

2.8 Testületi szerv döntéshozatal, ülések

2.9 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.10 Hirdetmények

2.11 Pályázatok

2.12 Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok

2.13 Közérdekű adatok igénylésének rendje

2.14 Statisztikák jogszabály alapján

2.15 Statisztikák közérdekű adatokról

2.16 Közérdekű adatok hasznosítási szerződései

2.17 Közérdekű adatok felhasználási feltételei

2.18 Egyedi közzétételi listák

2.19 Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

2.20 Közadat újrahasznosítási szerződési feltételek

2.21 Közadat újrahasznosítási díjszabás

2.22 Közadat újrahasznosítási jogorvoslat

2.23 Közadat újrahasznosítási szerződések

2.24 Közadat digitalizálási megállapodások

2.25 Közadatra újrahasznosítására vonatkozó szervezeti szabályozók

3. Gazdálkodási adatok

3.1 Éves költségvetések, beszámolók

3.2 Személyi juttatások

3.3 Szerv által nyújtott támogatások

3.4 5 millió forint feletti szerződések

3.5 Koncessziós adatok

3.6 Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

3.7 EU támogatással megvalósult projektek

3.8 Közbeszerzési információk