Life WILDisland projekt – LIFE20 NAT/AT/000063

A projekt honlapja: https://wildisland.danubeparks.org/

Vezető kedvezményezett: 

 • Nationalpark Donau-Auen GmbH

Kedvezményezettek:

 • Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority
 • Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 • Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 • Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
 • Hrvatske šume limited liability company, Croatian Forests ltd.
 • Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”
 • Persina Nature Park Directorate
 • REGIA NAȚIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA – SUCURSALA DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA
 • Uniper Kraftwerke GmbH
 • VERBUND Hydro Power GmbH
 • Javno Preduzede “Vojvodinašume”
 • via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Projekt címe: Danube Wild Island Habitat Corridor

Projekt azonosító száma: LIFE20 NAT/AT/000063

A projekt tervezett költségvetése (bruttó): 14 390 927 EUR

Időtartama: 2021.09.01-2027.08.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Duna Transznacionális Program DANUBEparksCONNECTED című pályázatának keretében elkészült az első átfogó, a Duna teljes szakaszára kiterjedő, természetvédelmi szemléletű, a dunai szigetekről készült leltár. Ennek a munkának az eredményeit egy online felületen is meg lehet tekinteni ( http://wildisland.danubeparks.org/ ), ahol az érdeklődők tetszés szerint kutakodhatnak mind a 912 sziget adataiban és reményeink szerint idővel az egyre több feltöltött kép és hasznos információk között is.

A fent említett, a Duna, mint ökológiai folyosó témájú pályázat megvalósítása során fokozatosan tudatosult a résztvevő partnerekben, hogy a következő közös pályázatnak valamilyen formában a Dunának ezekre a rendkívül értékes élőhelyeire kellene fokuszálnia. Az alapötletet, és ezzel együtt az elnevezést is az a tény adta, hogy a dunai szigetek között a mai napig található olyan, szinte még érintetlen állapotban megmaradt, melyre joggal illik a vadon jelző. Ugyanakkor a többségükre sajnos az a jellemző, hogy kisebb-nagyobb mértékben az eredeti természetes állapotuk különféle emberi hatásra (pl. erdőgazdálkodás, hajózás, ingatlanfejlesztés, árvízvédelem, stb.) leromlott.

Jelen pályázat célja, hogy két fontos beavatkozási területen, egyrészt a szigetek környezetének hidrológiai állapotának, vagyis a Duna természetes dinamikájának javításával, másrészt a szigetek és a folyó árterének talán legkarakteresebb élőhely-típusának, a puhafás ligeterdőknek (91E0) megőrzésével, helyreállításával elősegítse számos dunai sziget természetességének, “vadon” jellegének erősítését. A tervezett beavatkozások között szerepel több mellékág-rekonstrukció, sarkantyú visszabontás, őshonos fafajokkal történő erdőtelepítés, illetve erdőszerkezet-átalakítás és az inváziós fajok (pl. zöldjuhar, amerikai kőris, gyalogakác) elleni védekezés is.

A pályázat részét képezi a fenti beavatkozások engedélyezési eljárásának lebonyolítása, a szükséges természetvédelmi engedélyek beszerzése is.

A beavatkozások monitoringja során az alábbi témákra helyezzük a hangsúlyt:

 • természetvédelem (lombos erdők biológiai sokfélesége)
 • erdészet (erdők általános állapota és a végrehajtott vízgazdálkodási tevékenységek hatása),
 • Duna víz és üledékek (a végrehajtott vízgazdálkodási tevékenységek hatása)
 • halak (a végrehajtott vízgazdálkodási tevékenységek hatása a Natura 2000 kiemelten védett fajokra)

A pályázat előírásainak megfelelően szocio-ökonómiai monitorozást is tervezünk.

A hatéves futamidejű pályázatban az összes Duna-menti ország képviselteti magát, hazánkból három nemzeti park és egy vízügyi igazgatóság vesz részt benne.

Az ADUVIZIG projekt eleme:

A pályázat során az ADUVIZIG projektrésze keretében ellátja a Duna jobb part 1495-1491 fkm között található zátonymező tervezett revitalizációjának megvalósításához szükséges vízilétesítmények és vízimunkák műszaki tervezési feladatait. Ennek keretében elkészítteti a terület részletes geodéziai és mederfelmérését, valamint a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terveket. A tervek birtokában kérelmezi a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatását, beszerzi a létesítési és üzemelési vízjogi engedélyeket. A projektpartnerekkel közösen, alkalomszerűen részt vesz a pályázathoz kapcsolódó megbeszéléseken, tanulmányutakon is.

Az ADUVIZIG projektrészének költségvetése (bruttó): 52 282 EUR