Life WILDIsland Projekt nyitókonferencia – Bécs, 2022.05.10-11.

Az ADUVIZIG kedvezményezettként részt vesz a „Danube Wild Island Habitat Corridor” (Dunai természetes szigetek ökológiai állapotának javítása WILDisland) elnevezésű nemzetközi projektben (http://www.aduvizig.hu/category/life-wildisland-life20-nat-at-000063/). A projekt célja, hogy két fontos beavatkozási területen, egyrészt a szigetek környezetének hidrológiai állapotának, vagyis a Duna természetes dinamikájának javításával, másrészt a szigetek és a folyó árterének talán legkarakteresebb élőhely-típusának, a puhafás ligeterdőknek megőrzésével, helyreállításával elősegítse számos dunai sziget természetességének, “vadon” jellegének erősítését.

A pályázat során az ADUVIZIG projektrésze keretében ellátja a Duna jobb part 1495-1491 fkm között található zátonymező tervezett revitalizációjának megvalósításához szükséges vízilétesítmények és vízimunkák műszaki tervezési feladatait, valamint a tervek birtokában kérelmezi a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatását, beszerzi a létesítési és üzemelési vízjogi engedélyeket.

A projekt 2021. szeptember 1-jén indult, azonban a COVID-19 világjárvány a hivatalos megnyitó ünnepség megtartását és a projektpartnerek személyes találkozóját ezidáig nem tette lehetővé.

Többek között az enyhülő járványügyi intézkedéseknek köszönhetően 2022 tavaszán lehetőség adódott a személyes találkozóra és az úgynevezett „Kick-off” konferencia, azaz nyitóértekezlet lebonyolítására. Az eseménynek az osztrák főváros, mint a vezető kedvezményezett Nationalpark Donau-Auen GmbH „otthona” adott helyet 2022. május 10-11. között.

A megnyitót Bécs Városháza épületében, az úgynevezett Rathauskellerben tartották meg, amin részt vett a projekt minden kedvezményezettjének képviselője, valamint beszédet mondtak és támogatásukat, elkötelezettségüket fejezték ki a projekt céljainak eléréséhez a projektben résztvevő országok nagykövetei is. Ezt követően megalakult a partnerek részvételével a projekt Irányító Bizottsága, amely így hivatalosan is megkezdhette munkáját.

A kétnapos esemény másnapján a résztvevő szakemberek a Duna Bécs alatti szakaszán Wildungsmauer és Hainburg között tettek bejárást, ahol a tapasztalatcserén túl megtekintették az egyik projektelem megvalósításának helyszínét is.