Lugosi-zsilip felújítása

A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX.10.) Kormányhatározat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően Igazgatóságunk összeállította az illetékességi területén az öntözési célra felhasználható, meglévő rendszerek eredményes működtetéséhez szükséges fejlesztési javaslatokat.

A javaslatok között szereplő tételek közül a 2020. évben rendelkezésre álló források felhasználásával június elején megkezdődött a Sárközi-II. főcsatorna 22+815 cskm szelvényben található Lugosi-zsilip felújítása.

A Lugosi-zsilip a Kalocsai Szakaszmérnökség működési területén, Dusnok közigazgatási területén található. A műtárgy segítségével, a Homoródi-összekötő-csatornán keresztül biztosítható a Sárközi-vízrendszer két főcsatornája a Sárközi-I és Sárközi-II főcsatornák közötti vízátvezetés. A főcsatornák célja a káros többletvizek levezetése, és öntözővíz biztosítása a környező mezőgazdasági területen gazdálkodóknak.

A felújítás során a zsilip alvízi és felvízi oldalán földgátakkal mederelzárások a csatorna felső szakaszairól érkező vizek továbbvezetése érdekében megkerülő csatorna került kiépítésre.

A víztelenített munkagödörben kerül elvégzésre  az elő- és utófenék burkolatok és a műtárgy  betonfelületeinek javítása. Kiemelésre kerülnek a zsilip acélszerkezetei. Helyszíni felülvizsgálatot követően, szükség esetén szakműhelyben újítják fel az acélszerkezeti elemeket. A felületek megfelelő előkészítése után az acélszerkezeti elemek korrózióvédelme, festése valósul meg. Az acélszerkezetek visszahelyezését követően végzik el a zsilipek üzempróbáját.

A munkálatok várhatóan 2020. szeptemberében fejeződnek be.