Magyar-Szerb közös érdekű vízügyi létesítmények szemléje – magyar oldali szemle

A Magyar – Szerb Vízgazdálkodási Bizottság keretein belül működő Vízkárelhárítási Albizottság szakértői munkacsoportja október 2-án végrehajtotta a közös érdekű Duna-vízgyűjtőn található árvíz- és belvízvédelmi művek szemléjét a közös érdekű Duna-vízgyűjtő magyarországi részén.

A szakemberek a szemle során értékelték a védművek állapotát, azok védképességét és a közös árvédekezési szabályzat alkalmazását. A munkaprogramnak megfelelően a Duna bal parti árvízvédelmi fővédvonalának déli országhatár és Újmohács közötti szakasza, az újmohácsi szakaszvédelmi központ, a Kígyós-főcsatorna bácsszentgyörgyi szakasza, valamint a Baja–Bezdáni-csatorna és létesítményei kerültek megtekintésre.

A Felek megállapították, hogy a magyar területen megtekintett ár- és belvízvédelmi művek állapota megfelelő. A szakértők hangsúlyozták, hogy a fenntartási munkákat folyamatosan kell végezni mindkét területen a védvonalak előírt üzemképes állapotának biztosítása érdekében.