Magyar-Szerb közös érdekű vízügyi létesítmények szemléje – szerb oldali szemle

A Magyar–Szerb Vízgazdálkodási Bizottság Vízkárelhárítási Albizottságának szakértői munkacsoportja a sikeres magyar oldali szemlét követően október 3-án a közös érdekű Duna-vízgyűjtő szerbiai részén végezte el az árvédelmi művek bejárását.

A szerb és magyar szakértők a béregi lokalizációs töltést, a bezdáni szakaszvédelmi központot, a béregi és bezdáni belvízöblözetet mentesítő bezdáni szivattyútelepet, a baracskai gravitációs zsilipet és a Duna bal parti árvízvédelmi fővédvonalának egy közel 7 kilométeres szakaszát járták be. A küldöttségek megtekintették a BABECA projekt keretében megújuló sebesfoki vízszintszabályzó zsilipet a Baja–Bezdáni-csatornán, valamint a Ferenc-csatornán található bezdáni hajózsilipet is.

A résztvevők megállapították, hogy a közös érdekű Duna-vízgyűjtő szerb oldalán megtekintett védművek és létesítmények, valamint belvízelvezető csatornák állapota és karbantartottsága megfelelő, a felek közötti információcsere pedig folyamatos.

A munkanap a Nyugat-Bácska Vízgazdálkodási Társaság zombori székhelyén zárult, ahol a találkozó jegyzőkönyve elkészült és aláírásra került.