Megkezdődtek a dunai vízhozam és hordalékmintavevő mérések

Március 22-én az Alsó-Duna-völgyi Igazgatóság Vízrajzi osztálya megkezdte az idei évi dunai vízhozam- és hordalékmintavevő méréseit. A méréseket az évente kidolgozott dunai mérési ütemterv alapján végezzük el, amely ütemterv az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Szerb Köztársaság társszervezeteivel is egyeztetve kerül meghatározásra.

A mérések márciustól novemberig tartanak és minden második hónapban három napot vesznek igénybe. Májustól a szerb munkatársakkal együtt közös vízhozamméréseket hajtunk végre Mohácson és Bezdánban.

Osztályunk a Dunán Dunaújvárostól Mohácsig végez méréseket. Ezen a szakaszon három szelvényben vízhozammérés (Paks, Baja, Dunaszekcső), további három szelvényben (Dunaúj-város, Dombori, Mohács) pedig vízhozammérés és lebegtetett hordalék mintavétel is történik.
A mérés elvégzéséhez három fő vízrajzi munkatárs szükséges. A vízhozammérés alumínium-csónakban történik ADCP műszerrel, ami a csónak oldalához kötött katamarán testben található. Ennek a műszernek a segítségével mérjük meg több átkelésből az adott szelvény pillanatnyi vízhozamát. A vízhozammérés után elvégezzük a lebegtetett hordalék mintavételt, amely során mérősúly és szivattyú segítségével veszünk mintát a folyamból. A mérések végeztével elvégezzük a minták szükséges laborálási feladatait, majd további részletes vizsgálatok céljából akkreditált laboratóriumba szállítjuk őket.