Megkezdődtek az őszi felülvizsgálatok

Az idei évben is elérkezett igazgatóságunk őszi felülvizsgálatainak időszaka. A műtárgyfelülvizsgáló és erdészeti szakbizottság a működési területünk három árvízvédelmi szakaszán járta végig az árvízvédelmi fővédvonalat. A vízrajzi szemle keretében a meteorológiai állomások, távmérő felszíni és felszín alatti állomások megtekintésére került sor.

A héten a védelmi anyagok, eszközök és telephelyek felülvizsgálata során a szakbizottság a szakaszmérnökségek területén lévő őrházak és környezetük állapotát, a védelmi raktárak készletét ellenőrzi, és megbizonyosodik a nyilvántartások, védelmi tervek naprakészségéről. A szakbizottság felméri, hogy az előző évi jegyzőkönyvben és az intézkedési tervben szereplő elvégzendő feladatok megvalósultak-e, és szükség szerint újabb javaslatokat fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan. A szemlék részeként megszervezzük a közös szerb-magyar árvizes és belvizes bejárást és a szerb-magyar, illetve a horvát-magyar Duna szakaszok bejárását is.

Az őszi felülvizsgálatok programterve alapján szivattyútelepi és gépészeti, kisvízi hajózási felülvizsgáló, informatikai és hírközlési, valamint védelmi osztag és jégtörési szemle áll még igazgatóságunk szakbizottságai előtt. Végül a 03. sz. árvízvédelmi fővédvonal, illetve a vízrendezési és vízhasznosítási főművek felülvizsgálatával és egy közös kiértékeléssel fogjuk zárni a szemleidőszakot.