Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója

Kedvezményezett megnevezése: Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint konzorciumvezető; valamint az ÉDUVIZIG, ADUVIZIG, KDVVIZIG, NYUDUVIZIG, TIVIZIG, KÖTIVIZIG mint konzorciumi tagok
Projekt címe: Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00002
Szerződött támogatási összeg: 13.846.327.167,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.07.

A projekt tartalmának bemutatása:

A hazai vízgazdálkodás infrastruktúrájának gerincét a vízgazdálkodási műtárgyak képezik. A projekt az állami tulajdonban és vízügyi kezelésben (vízügyi igazgatóságok) lévő műtárgyak átfogó rekonstrukcióját készíti elő, amely révén biztosítható a műtárgyak biztonságos, károkozás-mentes üzemszerű működése és fenntartása.
A meglévő állami kezelésben lévő vízépítési nagyműtárgyak állapotának átfogó rekonstrukciós felülvizsgálata és sorrendbe állítása állapotuk, és a környezetükben betöltött szerepük alapján, alapozza meg a rekonstrukcióra kiválasztott létesítmények körét. Az értékelés alapján a magasabb pontszámot kapott műtárgy rekonstrukciós igénye a legsürgetőbb. A rangsorolás alapján rekonstrukcióra jelölt nagyműtárgyak végleges listája: Kiskörei vízlépcső, Deák Ferenc-zsilip, Dunakiliti vízlépcső, Kvassay zsilip (csak a hajózsilip), Nicki duzzasztó, Góri tározó zsilipje, Nyugati főcsatorna beeresztőzsilip.
A kiválasztott műtárgyak vasbeton, beton szerkezeteinek, elzáró szerkezeteinek,  acélszerkezeteinek, villamos és irányítástechnikai berendezéseinek, emelőberendezéseinek, darupályáinak, gépészeti berendezéseinek részben vagy egészében történő rekonstrukciója, fejlesztése, cseréje történik meg, ahol szükséges kiegészítő gépészeti szerkezetek beépítésével.

A projektben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbi projektelemmel érintett:

Deák Ferenc-zsilip rekonstrukciója

A Deák Ferenc-zsilip a Duna balpárti árvízvédelmi fővédvonalban, a 03.01. Baja-Margittaszigeti árvízvédelmi szakasz 47+742 tkm szelvényében a Baja-Bezdáni-csatorna felső torkolatánál helyezkedik el.
A zsilip a Kamarás Duna-ágat a Baja-Bezdáni-csatornával köti össze. Hajózsilipből és vízbeeresztő zsilipből áll.
A zsilip az 1870-es években épült falazott szerkezet, az első felújítására, átépítésére 1930-32 között került sor.

Deák Ferenc-zsilip1932. évi felújítása

A rendszeres évi karbantartási munkák elmaradása miatt a zsilip nem felelt meg az árvízvédelmi biztonságnak, ezért 1942-43-ban Lampl Hugó tervei alapján felújítási munkákra került sor. Az 1956 évi jeges árvíz erősen igénybe vette a műtárgyat.

1956-os árvíz

A műtárgy 1960-61-ben átalakításra került. Az 1965. évi nagy dunai árvíz, valamint a kisebb árvizek és jeges időszakok miatt a zsilip állapota ismét erőteljesen leromlott.

A beruházás indokoltsága:

A műtárgy árvízi fővédvonalban helyezkedik el, árvízvédelmi szempontból országos jelentőségű. A Deák Ferenc-zsilip Magyarország egyik legrégebbi, 145 éves, ma is üzemelő vízépítés műtárgya. A beruházást megelőzően a létesítmény üzemképes állapotban volt, noha mind az épített szerkezetei, mind az elzáróberendezései számos károsodást mutattak. E károsodások azonban javíthatóak voltak és egy átfogó rekonstrukcióval a létesítmény még sokáig üzemben tartható. Életkorából és műszaki állapotából következett, hogy az állapot megőrzés szempontjából a műtárgy sürgős beavatkozást igényelt.
A rekonstrukciós munkák során a károsodások javításra illetve felújításra kerültek az alábbiak szerint: beton-, vasbeton szerkezetek, tégla falazatok felújítása, elzáró szerkezetek javítása, felújítása, emelő berendezések korszerűsítése, mederburkolatok felújítása, korszerű mérőberendezések beépítése, monitoring kutak létesítése.

A projektelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárására 2020. július 17-én került sor.

Deák Ferenc-zsilip rekonstrukció előtt

Deák Ferenc-zsilip rekonstrukció után