Összefoglaló az árvízvédelmi művek 2020. évi őszi felülvizsgálatáról

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a Duna folyam bal partján Solt és a déli országhatár között végez árvízvédelmi tevékenységet. Az érintett Duna-szakasz árvízvédelmi szempontból 3 védelmi szakaszra került felosztásra. Igazgatóságunk jogszabályban foglalt feladatai közé tartozik a védelmi művek, felszerelések, eszközök, gépek, anyagok, az információs és távközlő eszközök, rendszerek, valamint a védekezési felkészültség évenként legalább egyszeri felülvizsgálata.

A felülvizsgálatok keretein belül több szakbizottság is helyszíni szemlét tart a fővédvonalat érintően, ki-ki a hatáskörébe rendelt művek, műtárgyak, eszközök körében. Ezek a szakbizottsági szemlék és az ott gyűjtött tapasztalatok az árvízvédelmi bizottsági felülvizsgálatot alapozzák meg, ahol már a védvonal komplexen, minden szempontot egyben kezelve kerül értékelésre.

Az ADUVIZIG kezelésében lévő töltésekről általánosan elmondható, hogy azok állapota megfelelő, mindenütt az előírásoknak megfelelő keresztmetszeti méretekkel bírnak, magassági hiány nincs. Árvíz idején azonban a töltések védelmi képességeit a fizikai adottságokon túl jelentősen befolyásolja és meghatározza a töltést keresztező, kiemelten a mértékadó árvízszint alatti szinten keresztező műtárgyak állapota.

Az ADUVIZIG munkatársai az árvízvédelmi töltést keresztező műtárgyakat minden évben ellenőrzik, többek között a védelmi képességet, a műtárgy műszaki állapotát, környezetét vizsgáló komplex szempontrendszer szerint, ezzel pontos képet kapva az árvíz idején potenciális figyelmet kívánó töltést keresztező létesítmények állapotáról.

A fővédvonalat keresztező műtárgyak közül az egyik legjelentősebb a 03.01. Baja-Margittaszigeti védelmi szakaszon található Deák Ferenc-zsilip. A zsilip állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott, de 2018 nyarán megkezdődött a műtárgy teljes körű rekonstrukciója, amely 2020-ban, 2 évig tartó munkálatok után fejeződött be. A zsilip a felújítás során olyan árvízi biztonságot növelő létesítményekkel, többek között új elzárásokkal és egy a műtárgy elé épített vasbeton orrfallal bővült, amelyek az árvízi kockázatot jelentősen csökkentik.

A földtöltések védképességét jelentősen befolyásolhatják a töltések mellett húzódó véderdők. A véderdőkről elmondható, hogy legnagyobb részük védett természetvédelmi területen található, amely nagyban befolyásolja az erdőgazdálkodási, erdőfenntartási lehetőségeinket, feladatainkat. Az elmúlt évek erdőfelújításai a legtöbb helyen meghozták a remélt záródást, és növekedést.

Az árvízvédelmi fővédvonalak őszi felülvizsgálatára 2020. szeptember 29-én és október 5-én került sor.

A felülvizsgálatot végző bizottság megállapításai alapján, összességében elmondható, hogy a 03.03., 03.02., 03.01. árvízvédelmi szakaszok védképessége megfelelő. A művek és műtárgyak jól karbantartottak, a védelmi anyagok és eszközök védekezésre alkalmas állapotban rendelkezésre állnak. A Deák Ferenc-zsilip rekonstrukció munkái elkészültének köszönhetően a 03.01. sz. védelmi szakasz védképessége jelentősen megnövekedett.