Ösztöndíjpályázat

Ösztöndíjpályázat és felhívás szakmai programokon való részvételre a 2021/2022. tanévre vonatkozóan

A pályázat célja: a pályázaton nyertes felsőbb évfolyamos hallgatók támogatása ösztöndíjjal, valamint szakmai programokon való részvétel lehetősége a jelentkezők számára. A pályázat szempontjából felsőbb évfolyamos hallgatónak minősül az, aki a diplomáját várhatóan az alapképzésben (Bsc) 1, illetőleg a mesterképzésben (Msc) 2 éven belül szerzi meg.

1. Ösztöndíj

Az ösztöndíjra vonatkozó pályázat benyújtására jogosult:

Az a felsőbb évfolyamos nappali vagy levelező tagozatos hallgató, aki felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a legutóbbi két félévet legalább 3,51-es tanulmányi átlaggal teljesítette. Az igazgatóság elsősorban a jelen felsorolás szerinti képzések egyikében részt vevő hallgató jelentkezését várja.

Az ösztöndíj mértéke: 500.000 Ft/félév

2. Szakmai programokon való részvétel

A szakmai programokon való részvételi szándék jelzésére jogosult:

Az a nappali vagy levelező tagozatos hallgató, aki felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Az igazgatóság elsősorban a jelen felsorolás szerinti képzések egyikében részt vevő hallgató jelentkezését várja.

3. Ösztöndíjpályázatra és szakmai programokon való részvételre vonatkozó közös rendelkezések

A pályázaton való részvétel kezdeményezése: Ösztöndíjra pályázni, valamint a szakmai programokon való részvételi szándékot jelezni a jelen kapcsolatfelvételi lap kitöltésével és megküldésével lehet. A mellékelt kapcsolatfelvételi lapot aláírva, egy példányban kell postára adni vagy e-mailben beszkennelt változatban elküldeni.

Postai úton az alábbi címre: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Postai küldemény esetén kérjük, a borítékra írja rá: „Ösztöndíjpályázat”.

E-mailben: titkarsag@aduvizig.hu

A kapcsolatfelvételi lap benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A sikeres ösztöndíjpályázatról, valamint a szakmai programokon való részvételről a végső döntést az igazgatóság a pályázóval folytatott személyes vagy telekommunikációs eszközön keresztül megvalósított konzultáció után hozza meg. Az igazgatóság az eredményről minden pályázót postai úton vagy e-mailben értesít. A nyertesekkel az igazgatóság ösztöndíjszerződést köt, illetőleg hozzájárulását adja a szakmai programokon való részvételre.

A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

E-mailben: pinter.judit@aduvizig.hu

Telefonon: +36 79 525 118

A sikeres pályázóval megkötendő ösztöndíjszerződés tervezetét jelen dokumentum tartalmazza. Amennyiben nem érkezik megfelelő pályázat az igazgatósághoz, abban az esetben ösztöndíjszerződés megkötésére, illetőleg szakmai programok szervezésére nem kerül sor. A szakmai programok megszervezésére a sikeres jelentkezések és a lehetőségek függvényében kerül sor.

Felhívás