Pályázati felhívás gépjárművek értékesítésére

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVl. törvény (továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdése értelmében az igazgatóság a működéséhez már nem szükséges, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) ll. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket – amennyiben azok egyedi, könyv szelinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott 25 MFt értékhatárt nem haladja meg – az MNV Zrt-vel 2018. 04. 12. napján kötött megbízási szerződés alapján értékesítheti a Vtv. 34-35. § alkalmazásával.

A Vtv. 35. § (2) bekezdés i) pontja alapján a jogszabályban meghatározott versenyeztetés nélküli értékesítési eljárás keretében az igazgatóság pályázatot hirdet az alábbi jármű értékesítésére.

Pályázati felhívás

Szakvélemény

Pályázati ajánlat – minta

Pályázati ajánlat – átadás-átvétel