Pályázati felhívás – munkagépek, gépjárművek és eszközök értékesítésére

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdése értelmében az igazgatóság a működéséhez már nem szükséges, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket – amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott 25 MFt értékhatárt nem haladja meg – az MNV Zrtvel 2018. 04. 12. napján kötött megbízási szerződés alapján értékesítheti a Vtv. 34-35. § alkalmazásával.

Pályázati felhívás

Pályázati ajánlat – minta

Szakértői vélemény – hidraulikus olló

Szakértői vélemény – Lada Niva

Szakértői vélemény – DT-75 mezőgazdasági vontató

Szakértői vélemény – DZ földgyalu

Szakértői vélemény kiegészítés – PRAGA