Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tájékoztató

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség:

1. Szóban:

  • a) személyesen: 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C., Hétfő–péntek: 9–14 óra
  • b) telefonon: 79/525-100

2. Írásban:

  • a) postai úton: 6501 Baja, Pf.: 84
  • b) faxon: 79/325-212

3. Elektronikus úton:

  • E-mail: titkarsagaduvizig.hu

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság feladatait meghatározó főbb jogszabályok:
– a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
– a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
– a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja határozza meg.

Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről:
A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével – másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldányt a bejelentő az ügyintézőtől személyesen átveheti. Az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt igazolnia kell.

Tájékoztatjuk, hogy igazgatóságunk a bejelentők személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.