Síkvidéki vízrendezés

A területi vízgazdálkodás alapvető feladata a különböző területhasználati igényeknek megfelelő vízgazdálkodási viszonyok megteremtése. Eszközeivel csökkenti a vízbőség káros hatásait, és mérsékli a szélsőséges vízhiány, okozta károkat. Tevékenységét a sík- és dombvidéki vízrendezés, a belterületekről a csapadékvizek elvezetése, a térségi vízszétosztás és a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén fejti ki. A vízrendezés olyan műszaki beavatkozások összessége, amelyeknek célja a településeken, ipartelepeken a vizek kártétel nélküli elvezetése, mező- és erdőgazdasági területeken a lehető legjobb kapcsolat kialakítása a természetes vizek és a felszíni, felszín közeli talajrétegek között, és nem utolsó sorban minden területen a káros vizek elleni védelem a megelőző műszaki beavatkozások révén.

Az Igazgatóság a belvízrendszer főműveinek a területi igényekkel összehangolt fejlesztését, fenntartását és üzemeltetését végzi.  Ennek során  a korábbi belvizek tapasztalatai alapján a káros vizek elvezetését,   a szükség szerinti vízpótlást, a jó ökológiai állapot elősegítését kívánjuk biztosítani.   Ezt a célt szolgálják a Közép-Magyarországi  Regionális Operatív Program keretében megvalósult projektjeink is.

Az igazgatóság kezelésében levő kizárólagos állami tulajdonú csatornák hossza 910 km, amiből a kettős működésű, vízszolgáltatási feladatokat is ellátó csatornák hossza 535 km. A társulatoktól átvett állami tulajdonú, forgalomképes csatornák hossza 872 km.
A belvízátemelő szivattyútelepek összes kapacitása 45,25 m3/sec, melyből 39,25 m3/sec a torkolati szivattyútelepek, és 6,0 m3/sec a közbenső átemelő telepek kapacitása. A társulatoktól átvett 14 db szivattyútelep összes kapacitása 11,03 m3/sec. Az állandó tározók száma 3 db (Bácsbokodi, Mátételkei, Kadia Ó-Duna), összes térfogatuk 2,3 millió m3. A belvízi szükségtározók száma 7 db, összes térfogatuk 35 millió m3.