Szivattyú-üzemeltető képzés az ADUVIZIG-nél

A vízgazdálkodás területén alkalmazott, hordozható szivattyúk, szivattyútelepek és vízépítési műtárgyak kezelésének, továbbá a vízminőség-védelmi és káreseménnyel érintett területeken történő szivattyúzási feladatok ellátásának és a gépkarbantartással kapcsolatos teendők elvégzésének elősegítése érdekében 2019. július 22-én szivattyú-üzemeltető képzés indult igazgatóságunk tizenkét, szakaszmérnökségenként három – három, valamint a KDTVIZIG két dolgozója részvételével a Bajai, és a Folyami Szakaszmérnökségünk által biztosított helyszíneken. A képzés szervezője a Viziterv Environ Kft., az oktatók pedig igazgatóságunk dolgozói, a gépeket és helyszíneket jól ismerő szakemberek voltak.

A képzés összesen 100 tanórából, 31 óra elméletből és 69 óra gyakorlatból állt, alapvetően gépészeti és munkavédelmi témákat ölelt fel. A képzéshez a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A képzés 2019. szeptember 16-án zárult. A résztvevők kivétel nélkül lelkiismeretesen felkészültek, ezáltal sikeresen teljesítették a szigorú gyakorlati, illetve elméleti vizsgát