Szivattyútelepek felülvizsgálata

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság síkvidéki vízgyűjtőjének területe 5489 km2, melyen a Sárközi-, a Kígyós-, az Igali-, a Margittaszigeti- és a Dél-Duna-völgyi belvízöblözet helyezkedik el. Az öblözetek vizeit döntő többségben mesterségesen kialakított csatornák gyűjtik össze, és vezetik a végső befogadóba. A vízgyűjtő területekre hulló, jelentős mennyiségű csapadék, vagy a befogadó vízfolyás magas vízszintjének hatására szükségessé válhat a levezető csatornák torkolati műtárgyainak zárása és a belvízöblözetek káros többletvizének szivattyús átemelése.

Csorna-Foktői-csatorna, Foktői szivattyútelep

Igazgatóságunk működési területén 27 db belvíz átemelésére alkalmas szivattyútelep található összesen 81 db szivattyúegységgel, melyek összkapacitása meghaladja az 57 m3/s-ot.

Telepeink üzembiztossága érdekében a kezelésükre és karbantartásukra vonatkozó, rögzített ellenőrzési rend szerinti feladatokat rendszeresen elvégezzük. Ezek magukban foglalják a havi rendszerességű forgatási próbákat, a szivattyútelephez kapcsolódó műtárgyak mozgatószerkezeteinek járatását, a gépkönyvekben szereplő karbantartási feladatok elvégzését, valamint az elektromos rendszer ellenőrzését.

Csorna-Foktői-csatorna, Foktői szivattyútelep

A 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 8. § (1) d) pontja, valamint a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet 6. §-a értelmében a védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek feladata a védőművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések rendszeres, évenkénti felülvizsgálata, amelyre idén 2021. szeptember 1-15. közötti időszakban került sor. A három ellenőrzési napon a Bizottság megtekintette a 03.01. bajai, a 03.02. kalocsai és a 03.03. kunszentmiklósi belvízvédelmi szakasz vizsgálatra kijelölt, összesen 17 db szivattyútelepét.

Sárközi-I. főcsatorna, Érsekcsanádi szivattyútelep

A helyszínek között szerepelt a 2021. évben ez idáig belvízvédekezés elrendelése alkalmával üzemelt Érsekcsanádi és Vajastoroki szivattyútelep. Mindkettő a Sárközi vízrendszerben húzódó, 50 km hosszú Sárközi-I. főcsatorna által összegyűjtött, a Dunán levonuló árhullám miatt gravitációs módon nem bevezethető vizet emelte át a Dunába. A két telep 256 órát üzemelt, és összesen 1.713.400 m3 vizet emelt át az elsőrendű árvízvédelmi vonalon.

Sárközi-I. főcsatorna, Érsekcsanádi szivattyútelep

A szemlét megelőző, ütemezett karbantartási és ellenőrzési feladatok gondos végrehajtásának köszönhetően a szemlebizottság a felülvizsgálat során hiányosságot nem tapasztalt a szivattyútelepeken.

Sárközi-I. főcsatorna, Vajastoroki szivattyútelep

Kígyós-ér mellékág, Kunszentmiklósi szivattyútelep