Tájékoztatás a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról és az ebből következő változásokról (Vízügyi objektumazonosítás, vagyonkezelői hozzájárulási kérelem bevezetése)

A Magyar Közlöny 2017. évi 231. számában a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel kihirdetésre került és 2018. január 1-én hatályba lépett a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása, amely rendelkezik arról, hogy a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatában, a kérelem részeként benyújtandó a vízügyi igazgatóság objektumazonosítási nyilatkozata.

A vízügyi igazgatóság az objektumazonosítási nyilatkozatot és a kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulást az alábbi dokumentáció benyújtása után adja ki:

  • a tervezett létesítmény, vízhasználat vagy vízimunka műszaki tervdokumentációja,
  • az objektumazonosításra vonatkozó, kérelmező által kitöltött kérelem és kapcsolódó, a műszaki tervdokumentáció alapján kitöltött űrlapok (előlap nyomtatott formában, aláírással, teljes kérelem az űrlapokkal elektronikus formában)
  • a vagyonkezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelem (elektronikus vagy nyomtatott formában)

A változásról szóló központi tájékoztatás és a végrehajtásához szükséges űrlapok letölthetők az alábbi linkekről.

Az elektronikus formában történő adatszolgáltatást a titkarsag@aduvizig.hu címre kérjük megküldeni.

Figyelem! Az űrlapok és az útmutató 2018.06.13-án változtak!

Tájékoztatás

Vagyonkezelői/Befogadói/Üzemeltetői hozzájárulási kérelem

Létesítmény- és objektumazonosítási űrlapok

Útmutató a létesítmény- és objektumazonosítási űrlapok kitöltéséhez