Tájékoztatás közérdekű adatigényléssel kapcsolatban

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján kíván közérdekű adatigénylés iránti kérelemmel fordulni a vízügyi igazgatási szervekhez, úgy kérjük Önöket, az alábbi linken található tájékoztató figyelembevételével járjon el.

Tájékoztatás közérdekű adatigényléssel kapcsolatban