TÁJÉKOZTATÓ A TÖLTÉSKÖZLEKEDÉS MÓDOSULÓ ÁTMENETI SZABÁLYAIRÓL

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés és a töltésközlekedési hozzájárulás kiváltásának szabályai az alábbiak szerint módosulnak.

2021.
június 14. napjától az igazgatóság

  • a Baja, Széchenyi u. 2/c. sz. alatti székhelyén (munkanapokon 8-tól 16 óráig),
  • a Baja, Szeremlei u. 80. sz. alatti Bajai Szakaszmérnökségén (munkanapokon 8-tól 14 óráig),
  • és a Kalocsa, Híd u. 1. sz. alatti Kalocsai Szakaszmérnökségén (munkanapokon 8-tól 14 óráig)

ismét biztosítja a töltésközlekedési hozzájárulás készpénzfizetés útján történő személyes kiváltásának lehetőségét.

Az igazgatóság központjába és telephelyeire belépő, töltésközlekedési hozzájárulást kiváltó személyek kötelesek kezüket a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőnél fertőtleníteni, továbbá az épületben tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

Változatlanul lehetőség van a töltésközlekedési hozzájárulás írásban történő igénylésére is. Az írásbeli kérelem mintája megtalálható és letölthető az igazgatóság honlapján az alábbi linken: http://www.aduvizig.hu/toltesengedely/. Az írásbeli kérelem benyújtása e-mailben a titkarsag@aduvizig.hu elektronikus címre vagy postai úton a 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c. címre küldéssel történhet.

A kérelemben kérjük jelölje meg, hogy banki átutalással a 10025004-01712120-00000000 számlaszámra vagy az ADUVIZIG által az Ön részére megküldött készpénz-átutalási megbízással (csekkel) kívánja megfizetni a hozzájárulás díját.

Az ügymenet gyorsabb, ha a kérelem e-mailen történő beküldését és a banki átutalási formát választja. Csekkes fizetés esetén a befizetés igazolásaként javasoljuk a feladóvevény másolatának megküldését. A töltésközlekedési hozzájárulást a hozzájárulási díjnak az igazgatóságunk bankszámlaszámára történt megérkezését követően állítjuk ki, és azt a befizetést igazoló számlával együtt postai úton küldjük meg a megadott címre.

2021. évi bruttó díjak

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓ 18/2017. számú UTASÍTÁSA a töltéseken történő járműközlekedés rendjéről

20/2020. sz. igazgatói utasítás az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés rendjéről

Az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés rendjéről és az árvízvédelmi töltésen történő közlekedésre feljogosító hozzájárulás kiadásának szabályairól szóló 20/2020. sz. igazgatói utasítás módosításáról