Településsoros jegyzék

379/2015. Korm. rendelet szerinti jegyzői adatszolgáltatás.

A Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) Magyarország valamennyi településére vonatkozóan előírja a 2. melléklet szerinti jegyzői adatszolgáltatás teljesítését.

A Rendelet 4.§ – a szerint Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény), valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatokat – a 2. mellékletben meghatározott adatszolgáltatás szerinti tartalommal – Településsoros Jegyzékben kell nyilvántartani.

A Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatást  évente elektronikusan kell teljesíteni.

Az elektronikus teljesítés megvalósítása a TSONLINE felületen történik. Határidő: április 30.

A TSONLINE felület: https://oaf.vizugy.hu/login-ts

A Rendelet előírásainak megfelelően az elektronikus adatszolgáltatást az alábbiak szerint teljesítendő:

  • Rendelet 6. § (2) Több települést kiszolgáló térségi rendszer esetén a fővárosi, illetve a települési önkormányzatok jegyzői a 2. melléklet szerinti adatokat az agglomerációs központ települési önkormányzatának jegyzője részére a tárgyévet követő év március 31. napjáig küldik meg.
  • Rendelet 6. § (3) Az agglomerációs központ jegyzője, és az egyetlen települést kiszolgáló rendszer (szigetüzem), az egyedi szennyvízkezelő berendezés, valamint az egyedi zárt szennyvíztároló esetén a települési önkormányzatok jegyzője a 2. melléklet szerinti adatokat a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak a tárgyévet követő év április 30-ig küldi meg.

A vízügyi ágazat – a Belügyminisztérium engedélyével és támogatásával a TSOnline rendszer működésével és kitöltésével kapcsolatos országos szintű tájékoztató/interaktív bemutatót szervezett a 2019-es évben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság részéről Rajz Renáta az adatszolgáltatás fontosságáról, az adatszolgáltatást előíró, valamint azt megalapozó, sokrétű jogszabályi háttérről tartott előadást. Ezt követően az ADUVIZIG munkatársa részleteiben bemutatta az adatszolgáltatás kitöltésével kapcsolatos tudnivalókat, tartalmi követelményeket. Az előadásban kitért az elmúlt években tapasztalt regisztrációs, valamint a kitöltéssel kapcsolatos problémákra is.

Mindkét előadás anyaga alább letölthető.

A 379/2015. Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatás megvalósítása érdekében rendezett TS Online országos tájékoztató anyaga

TSOnline tájékoztató – Szekszárd