Teljes felújítás után ünnepélyes keretek között átadták a Deák Ferenc-zsilipet

Igazgatóságágunk működési területén található vízépítési műtárgy a Baja-Margitta-szigeti dunai árvízvédelmi fővédvonal részét képezi, árvízvédelmi szempontból országos jelentőségű.


Fotó: ADUVIZIG

A Deák Ferenc-zsilip Magyarország egyik legrégebbi, 145 éves, ma is üzemelő vízügyi létesítménye. Feladata a tápvíz gravitációs bevezetése a Dunából a Ferenc-tápcsatornába, dunai árvíz esetén az árvíz kizárása a Baja–Margitta-szigeti árvízvédelmi öblözetből, alacsony dunai vízállás esetén pedig a víz visszatartása a Ferenc-tápcsatornában.

A “Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” c. KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósult a beton-vasbeton szerkezetek, tégla falazatok teljes felújítása, elzáró szerkezetek javítása és felújítása. Sor került új, árvédelmi biztonságot növelő elzárások gyártására és beépítésére, az emelő berendezések korszerűsítésére valamint a mederburkolatok felújítására és korszerű monitoring rendszer kiépítésére.

Fotó: http://nagymutargy.ovf.hu/#hirek

A sajtónyilvános eseményen Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője és Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Telkes Róbert az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vezetője előadásában a beruházás jelentőségéről beszélt. A rendezvény zárásaként szalagátvágással adták át a zsilipet.