Tervezési alegységek

Az ADUVIZIG területére három vízgyűjtő-gazdálkodási  tervezési alegység esik. Ezek közül kettő tervének összeállítását az Igazgatóság végezte (1-10: Duna-völgyi-főcsatorna, 1-16: Felső-Bácska tervezési alegységek). A Kígyós vízrendszer a vízgyűjtő elv szerint, alegységi szinten a 2-20: Alsó-Tisza jobb part tervezési alegységhez tartozik, tervének összeállítását az ADUVIZIG javaslatai alapján a szegedi igazgatóság végezte. Az 1-10 Duna-völgyi-főcsatorna alegység északi része a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén van, a terület tervezése a KDVVIZIG javaslatai alapján szerepel az alegységtervben.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv dokumentumai megtalálhatók a www.vizeink.hu honlapon a Dokumentumtárban.

1-10 Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegység

Az 1-10 Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegység területe 5562 km2, amely a Duna-Tisza-közi természetföldrajzi tájegység területén található. A Duna bal-parti vízgyűjtő területéhez tartozik. A terület 5 vízrendszerből, a Ráckevei (Soroksári) Duna menti, a Gyáli, az Észak-Duna-völgyi, a Dél-Duna-völgyi, valamint a Sárközi vízrendszerből tevődik össze. A tervezési terület Ny-i határát a Duna Csepel-sziget és Baja közötti szakasza képezi és egyben szervesen kapcsolódik hozzá. A tervezési alegység területén 56 víztestet határoztak meg, amelyből 30 vízfolyás és 26 tó víztest.

1-16 A Felső-Bácska tervezési alegység

Az 1-16 Felső-Bácska tervezési alegység az ország déli felében, az Alföld délnyugati sarkában helyezkedik el. Délen az országhatár, nyugaton a Duna folyam határolja. Északon a határt a Duna-völgyi főcsatorna vízgyűjtője, míg keleten az Alsó-Tisza jobb parti tervezési alegysége jelenti.

2-20 Alsó-Tisza jobb part tervezési alegység

A 2-20 Alsó-Tisza jobb part tervezési alegység Magyarország D-i, DK-i részén helyezkedik el. Területe 5373,5 km2, mely az ország alegységei közül a második legnagyobb. A Dél-alföldi régió központi tengelyétől (Tisza) Ny-ra található. Keleten az alegység nevét is adó fő vízfolyás a Tisza, Északon az Alpár-Nyárlőrinci-csatorna vízgyűjtője, Nyugaton a Duna-völgyi-főcsatorna (AEP203) és Felső-Bácska (AEP205), míg Délen az országhatár határolja.
A Bácskai löszös síkság vízfolyásai, a Kígyósok (Kígyós-főcsatorna, Bácsbokodi Kígyós-csatorna, Mátételki Kígyós-csatorna) vízgyűjtő szerint ebbe az alegységbe tartoznak, területileg az ADUVIZIG vízfolyásai.