Illegális hulladék begyűjtése a vízfolyások partszakaszán

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén a vízfolyások partszakaszán elhelyezett illegális hulladék mentesítését végzi. A Bajai Szakaszmérnökség Baja és Érsekcsanád településeken a Duna-völgyi-főcsatornán valamint a Sárköz I. főcsatornán, Szeremle térségében az árvízvédelmi fővédvonalon illetve a hullámtéri erdőterületen, Bácsalmás településen a Kígyós-főcsatorna mentén kerül felszámolásra az illegális hulladék. A hulladék felszámolása kézzel, illetve gépi eszközökkel valósul meg. A fellelt hulladékok jelentős része kommunális jellegű (műanyag, papír, PET palack.) azonban jelentős mennyiségben található elektronikai (hűtő, tv) hulladék is. A hulladékok a Közszolgáltató hulladék lerakó telephelyére kerül elhelyezésre, majd ártalmatlanításra. Az elektronikai hulladék hasznosításra átadásra kerül az arra jogosult vállalkozó részére.