Végéhez közeledik a „ A Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése” elnevezésű projekt

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban ADUVIZIG) vezetése mellett a „Vajdasági Vizek” Vízügyi Közvállalat, továbbá a Vajdasági Autonóm Tartomány – Európai Ügyek alapja is részt vesz a HUSRB/1601/11/0001 azonosítószámú, „A Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése” című projektben.

A rekonstrukciós munkák célkitűzése elsősorban a Baja-Bezdáni-csatorna közös üzemelési szabályzatában foglalt funkciók üzembiztos ellátására, illetve a Margitta-sziget és annak határon átnyúló térségi árvízi biztonságának növelésére irányul.

A projekt a kivitelezési fázisba ért, mely során a magyar Fél fejlesztései közül megkezdődött a csatorna kritikus szakaszainak (vízszállítás szempontjából) kotrása, Bátmonostor és Nagybaracska térségében. A csatorna kotrását különböző technológiákkal végzi a kivitelezésért felelős vállalkozó, egyes szakaszokon hagyományos parti kotrást hajt végre, mely során a hidraulikus kotró a partról távolítja el az iszapot, míg egyes területeken a csatornán úszó, hidromechanizációs gépek végzik ezt a munkát. A hidromechanizációs kotrók sajátossága, hogy a víz felszínén haladva megbontják a fenéken található iszapréteget és egy szivattyú segítségével a géphez csatlakoztatott csővezetéken keresztül egy előre kialakított zagytározóba helyezi el az iszapot.


Hidromechanizációs kotró


Hidromechanizációs kotró


Zagytározó

A projekt fontos elemei a magyar Fél szempontjából az uszadék kiszedő helyek létesítése, Hercegszántón, Nagybaracskán és Bátmonostoron. Ezen létesítmények kivitelezése is megkezdődött. A későbbi fenntartási munkákat fogják elősegíteni, a csatornán keletkező uszadékokat tudják kollégáink könnyebben eltávolítani a segítségükkel.


Uszadékkiszedő Bátmonostoron

Az érintett önkormányzatokkal folyamatosan egyeztetve zajlott a tervezés és zajlik a kivitelezés, jelenleg is a legnagyobb megelégedéssel követik nyomon a munkákat, örömükre szolgál a csatornán folyamatban lévő fejlesztés.

A kivitelezővel történő egyeztetés tapasztalatai alapján a projekt végrehajtásában fennakadás nem várható, a projekt határidőre történő megvalósítása jelenleg biztosítottnak látszik.

Gépbeszerzés

A pályázat lehetőséget adott eszközbeszerzésre is, mely lehetőséggel igazgatóságunk élt és több munkagépet is sikeresen beszerezhettünk. Az eszközök beszerzésekor fontos szempont volt, hogy egy jól használható, logikusan felállított géplánchoz jusson igazgatóságunk. Segítségükkel kollégáink továbbra is sikeresen végezhetik a későbbi fenntartási munkákat a Ferenc-tápcsatornán.

A csatornában keletkező hínár eltávolítására egy kétéltű nád- és hínárvágógépet szerezhettünk be, mely gép nagy segítséget nyújt a későbbiekben a csatorna vízszállító-képességének megőrzésében.


Nád-és hínárvágó

Beszerzésre került két darab darus teherautó, használatukkal könnyebben szállíthatjuk el az uszadékokat az érintett területekről, ill. juttathatjuk el a fenntartási munkákhoz kapcsolódó anyagokat a csatornára.


Darus teherautók

A gépbeszerzések egy gumikerekes kotró és egy rakodógép vásárlásával zárultak, a két munkagép szintén a fenntartási feladatokban jutnak fontos szerephez, többek között az uszadékok eltávolításában és rakodásában.

Gumikerekes kotró

Rakodógép