Víz Világnapi előadóülés az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságon

AZ ENSZ 1993-ban március 22-t jelölte ki a Víz Világnapja dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a nélkülözhetetlen természeti kincs. E jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére. A 2019-es Víz Világnapja nemzetközi szlogenje a „Vizet mindenkinek!”.
E jelmondat jegyében az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun megyei területi szervezete „Vízgazdálkodási szolgáltatások az ADUVIZIG működési területén” címmel rendezte meg Víz Világnapi előadóülését a Türr István konferenciateremben 2019. március 19-én.

Az ülést a területi szervezet elnöke, Zellei László nyitotta meg. Emlékeztetett rá, hogy a vízhez jutáshoz mindenkinek joga van. A víz biztosításának megvalósítása mögött azonban komoly háttérintézmények vannak. Az előadásokon keresztül került bemutatásra, hogyan működik ez a tevékenység az ADUVIZIG-nél, illetve más víz és kikötő szolgáltatást végző intézményeknél a térségben.

Mándity Milán műszaki igazgatóhelyettes az ADUVIZIG jelenlegi vízgazdálkodási szolgáltatásait, azok fejlesztési lehetőségeit mutatta be. Az Igazgatóság feladatai közé tartoznak folyamszabályozási, hajózó út kitűzési feladatok. Jelenleg kiemelt feladat az öntözővíz biztosítása. A vízfolyások fenntartási munkáinak elvégzése, a jövőt tekintve pedig rekonstrukciós tervek készítése nemcsak a vízelvezetés biztosítása, a térség vízellátása érdekében, hanem vízminőségi és jóléti funkciók fenntartása miatt is szükségesek.

Homola Anett a BÁCSVÍZ Zrt. főtechnológusa a cég vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenységét ismertette.
Az üzemelő szennyvíztelepek példáján keresztül mutatta be működésük nehézségeit és a lehetséges fejlesztési irányokat. Kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a BÁCSVÍZ Zrt. működési területe jelentős mértékben növekedett ezzel együtt egyre több feladattal kell szembenézniük.

 

Nagy László a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőt működtető Kft. ügyvezető igazgatója a kikötő működéséről, áruforgalmáról, gazdálkodásáról beszélt. Elmondta, hogy a Duna hosszantartó alacsony vízállásai hatására bekövetkezett hajózási korlátozások miatt a 2018-as évben jelentős veszteség érte az ágazatot. Kifejtette, hogy a környezetbarát vízi szállítás arányának növelése érdekében a közeli jövőben fejlesztések válnak szükségessé mind a vízi út, mind a kikötők tekintetében.

A szakmai előadások után Hegyi Kálmán, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Bajai Csoportjának elnöke, az ADUVIZIG nyugalmazott mérnöke bemutatta a 2019-ben kiadott, Deák Ferenc- zsilipről készült emlékérem tervezésének folyamatát, történetét.

 

 

Előadások után az elismerések átadása következett.
Magas színvonalú munkavégzése elismeréséül Telkes Róbert igazgató úr a Deák Ferenc-zsilipről készült emlékérem ezüst fokozatát adományozta:

  • dr. Petz Gábor igazgatási és jogi osztályvezető,
  • Czúgh Annamária közgazdasági osztályvezető,
  • Kaiser László kiemelt műszaki referens, hajóskapitány,
  • Megyerei Árpád geodéziai és térinformatikai referens,
  • Gyuricza István gátőr, valamint
  • Kerdine Mehdi árvízvédelmi referens részére.

Az elismerések átadása után a rendezvény zárásaként igazgató úr bejelentette, hogy több évtized kihagyása után útjára indult az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság lapja Dunai Hírfolyam címmel, mely honlapukon is megtalálható lesz.

Víz Világnapi programjaink csütörtökön és pénteken tovább folytatódnak!