VIZA, a gyorsjáratú kishajó

Az Európa Unió “A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése” elnevezésű CEF projekt keretén belül – a vízügyi ágazat részére – 3 db kitűzést támogató kishajó beszerzését tette lehetővé.

A győri, a budapesti és a bajai székhelyű vízügyi igazgatóságok flottája 1-1 darab gyorsjáratú kishajóval bővült, melyeknek feladata a hajóút kritikus pontjainak gyors elérhetőségének biztosításával az elúszott jelek mielőbbi helyreállítása, vízfelülethasználatok ellenőrzése, illetve – kialakításából adódóan – részt vehet a vízminőség-kárelhárítási feladatokban is. Az új hajó szolgálatba állítása nagy előrelépés a nemzetközi hajóút kitűzési rendszer naprakész üzemeltetése során.