Vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlat a vízügyi hatóságon 2022. november 30.

Vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlat a vízügyi hatóságon 2022. november 30.

2022. november 30-án a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szervezésében vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlat megtartására került sor a vízügyi hatóságon, melyen az ADUVIZIG két munkatársa is részt vett.
A gyakorlat résztvevői egy káreseményt feltételezve áttekintették a kárelhárítási feladatok egyes lépéseit, a káresemény észlelésétől, illetve bejelentésétől a kárelhárítás lezárásáig. Külön kiemelésre került, hogy az egyes feladatkörök ellátása során fontos a vízügyi hatóság és az igazgatóság összehangolt munkája, vízminőség-védelmi kárelhárítás alatt elengedhetetlen a folyamatos együttműködés. Korábbi gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatban ismertettük a hatósági munkatársaknak a Vízügyi Igazgatóságokon működő VIR Vízminőségi kárelhárítási modult, melyben az egyes káresemények és az azokhoz kapcsolódó intézkedések, beavatkozások kerülnek rögzítésre.
A kárelhárítási feladatok gyors, hatékony elvégzéséhez meghatározó tényező a kárelhárításban résztvevők felkészültsége, melyet az igazgatóság által rendszeresen megtartott vízminőségi kárelhárítási gyakorlatok, illetve az együttműködő szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás is biztosít.

2022. december 1.

Schulcz Gergő
vízminőség-védelmi referens