Vízminőségi kárelhárítási gyakorlat

Igazgatóságunk a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a védekezésre való felkészítés és továbbképzés céljából vízminőségi környezeti kárelhárítási gyakorlatot tartott 2020. november 4-én a Ferenc-tápcsatorna Deák Ferenc-zsilip alvízi oldalán.

A gyakorlaton az ADUVIZIG Műszaki Biztonsági Csoportja, Bajai Szakaszmérnökségének és a Vízgyűjtő-gazdálkodási és Víziközmű Osztályának munkatársai, valamint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet képviselője, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselője és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának képviselői vettek részt.

A gyakorlat rövid elméleti oktatással kezdődött, ahol a résztvevők megismerhették az ADUVIZIG működési területén gyakrabban előforduló vízminőségi problémákat, káreseményeket. Ezt követően lehetőség nyílt a vízkárelhárítási anyagok és berendezések megtekintésére. Az igazgatóság Műszaki Biztonsági Csoportja a Sanol védelmi szorbens hurka gyártásának menetét is bemutatta a jelenlévőknek, miközben a Sanol, mint olajfelitató anyag tulajdonságairól, felhasználási formáiról és a Sanol rendszer előnyeiről hallhattak részletes információkat. A Vikoma merülőfalak és olajleszedő berendezések működési elve, alkalmazási területe is ismertetésre került. A gyakorlat résztvevői tájékoztatást kaptak a kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladékok kezeléséről is.

A bemutatót követően egy elméleti környezetkárosodás kárelhárítási feladatainak végrehajtására került sor. A feltételezett káresemény szerint gondatlanságból elkövetett szénhidrogén szennyezés érte a Ferenc-tápcsatornát, mely annak ökológiai állapotát is veszélyeztette. A felszíni víztestek vízminőségének, illetve élővilágának védelme érdekében a feltételezett olajfolt lokalizálása és eltávolítása volt a feladat.

A szennyezés lokalizálása érdekében, a Deák Ferenc-zsilip alvízi oldalán, a Ferenc-tápcsatorna teljes szélességben történő elzárására került sor egy Vikoma Sentinel Boom típusú merülőfal segítségével. A beavatkozás hatékonyságának növelése érdekében a Műszaki Biztonsági Csoport által elkészített Sanol hurkából a helyszínen terelőfalat építettek. Az imitált olajlefölözést Vikoma Komara 20 típusú állóvízi tárcsás olajleszedővel végezték el.