Vízrajzi értekezleten jártak munkatársaink

Az idei évben 2021. szeptember 28-án és 29-én, Tatán került sor a magyarországi vízrajzi szakágazat rendezvényére, az immár 43. alkalommal megtartott Országos Vízrajzi Értekezletre. Az esemény házigazdája az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt.

A konferencián az OVF és a 12 vízügyi igazgatóság szakemberein kívül vízépítő mérnökök képzésében érdekelt oktatási intézmények képviselői, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai, továbbá műszergyártó és műszerforgalmazó cégek képviselői is részt vettek.
A találkozó résztvevői megvitatták a vízrajzi ágazat aktuális feladatait (vízfolyások, állóvizek, talajvizek, rétegvizek és hidrometeorológiai elemek mennyiségi mérése, adatok feldolgozása és elemzése, adatszolgáltatás), továbbá a folyamatban lévő és tervezett ágazati fejlesztéseket, valamint megtárgyalták a vízrajzi tevékenységet érintő főbb témákat.

A két napos konferencián az ADUVIZIG vízrajzi szakágazatának képviselői két, szakmai körökben elismerést kiváltó előadást tartottak: Dukai Dávid osztályvezető a „Vízsebesség mérése érintkezésmentes Doppler-elvű áramlásmérő műszerrel (próbaüzem és kalibrálás)”, Vas László Tamás kiemelt műszaki referens „A Duna lebegtetett hordalék-koncentrációjának mérése fix telepítésű zavarosságmérő műszerrel” cím alatt mutatta be az elmúlt időszakban Igazgatóságunkon végrehajtott méréstechnikai fejlesztések eredményeit.

A rendezvény zárásaként a házigazda átadta a „vándor vízmércét”, amely a hagyomány szerint a soron következő értekezletet szervező igazgatóságot illeti meg. A vízmércét idén az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság vette át, így 2022-ben ők rendezhetik ezt a szakágazati szempontból kiemelt jelentőségű tanácskozást.