Vízrendezési, vízhasznosítási főművek felülvizsgálata a Kunszentmiklósi szakaszmérnökség területén

A 03.03. számú védelmi szakasz, a Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség területén található, mely az Alsó-Duna-völgyi vízrendszer vízbetáplálása szempontjából kulcsfontosságú. A felülvizsgálat során a bizottság megtekintette az egyes belvízvédelmi szakaszokon történt fenntartási munkák, műtárgy-rekonstrukciók eredményét.


V. csatorna kotrása

A bejárás kezdete előtt Kesik József szakaszmérnök beszámoló keretében mutatta be a szakaszmérnökség éves tevékenységét, majd megfogalmazta a következő évre betervezett feladatokat is. A felülvizsgálat során a bizottság megtekintette az V. csatornán végzett kotrási munkákat, a felújított Halastói-zsilipet és Akasztói-zsilipet, valamint a Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója megnevezésű projekt keretében megújult Soltszentimrei XIV. számú szivattyútelepet.


Halastói-zsilip

A szakaszmérnökségi beszámoló és a helyszínen tapasztaltak alapján a felülvizsgáló bizottság a belvízvédelmi szakaszok létesítményeit a belvízvédekezés ellátására alkalmasnak minősítette.


Soltszentimrei XIV. számú szivattyútelep


Jelentés