Vízügyi Igazgatóságok Mintavevő Munkacsoportjainak országos mérőgyakorlata

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szervezésében került megrendezésre 2018 után 2021-ben is a Vízügyi Igazgatóságok Mintavevő Munkacsoportjainak országos mérőgyakorlata.

A közös mintavételek és helyszíni mérések az ADUVIZIG működési területén, Kiskőrösön és Akasztón 2021. szeptember 7-9. között történtek. A szervezetek akkreditált státuszának megtartásához elengedhetetlen a mintavételek során megszerzett jártasság bizonyítása. Az összemérés során szennyvíz-, felszíni vízfolyás és állóvíz mintavételek történtek, melyekre a kiskőrösi szennyvíztisztító telepen, az V. csatornán, illetve az Akasztói Horgászpark területén lévő rekreációs tavon került sor.

A mintavételek után a résztvevők röviden megismerkedhettek az akasztói halastavak működtetésével és a termelésirányító vezetésével megtekinthették a halgazdaságot, valamint meglátogatták a Böddi-szék szikes tó területét, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai tartottak szakmai bemutatót a térség élővilágáról, a szikes tó ökológiai állapotának megőrzése érdekében elindított projekt céljairól, eredményeiről. A programok a mérések eredményeinek közös kiértékelésével, a mintavevő munkacsoportok szakmai feladatainak és tapasztalatainak megvitatásával zárultak.