Vízügyi szakgimnazisták nyári gyakorlata

Igazgatóságunk a Szent László Általános Művelődési Központtal évek óta fennálló együttműködés keretében minden évben foglalkoztatja a tanulókat összefüggő nyári szakmai gyakorlatuk idejében.

Idén kilenc 11. A osztályos, vízügy ágazaton tanuló szakgimnazista adta le jelentkezését az ADUVIZIG-hez, hogy 2022. június 20-tól július 15-ig terjedő időszakban itt szerezhessenek minél szélesebb körű ismereteket a vízügyes szakmáról.

A négy hétben több szakterületet érintő előadásokat hallhatnak kollégáinktól, így például árvízvédelemről, vízminőség-védelemről, vízminőségi kárelhárításról, vízkészlet-gazdálkodásról, térinformatikáról, illetőleg az igazgatóság működési területének hidrológiai jellemzőiről, a vízellátás és szennyvíztisztítás helyzetéről is képet kaphatnak. Az elméletben megszerzett tudásukat terepen végzett geodéziai, vízrajzi mérési feladatokban, felszíni vízmintavételezésben nyert tapasztalatokkal egészíthetik ki.

A gyakorlatba szervesen bekapcsolódnak a szakaszmérnökségek és a BAJAVÍZ Kft. is, amely mindig lehetőséget biztosít a bajai szennyvíztisztító telep látogatására. A Bajai Szakaszmérnökségen a műtárgyépítésről, vízépítési földmunkákról oktatnak a kollégák, és lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók a patinás Deák Ferenc-zsilipet és az Érsekcsanádi szivattyútelepet is megtekinthessék. A Folyami Szakaszmérnökségen a védelmi raktárak körbejárásán kívül a hajóflotta látványa ad nagyszerű élményt a diákoknak, különösen a jégtörő hajók fedélzetének és géptermének érdekességei.

A tanulók rengeteg új ismerettel távozhatnak igazgatóságunkról, amit a naplójukban rögzítve és emlékezetükben vihetnek magukkal.