Workshopot tartottunk a SafeForest projekt keretében

A Duna magyar–szerb határtérségi hullámtéri erdőgazdálkodásának fejlesztése (SafeForest) elnevezésű, határon átnyúló projekt keretében Igazgatóságunk munkamegbeszélést (workshopot) szervezett, melynek témája a projekt eddigi szakasza során végrehajtott, valamint a tervezett tevékenységek ismertetése volt. Az egyeztetés lehetőséget biztosított a megvalósítás során felmerülő egyéb kérdések megvitatására is.

A projekt vezető kedvezményezettjének szerepét a péterváradi (szerbiai) székhelyű Vajdasági Erdők (Vojvodinašume) Közvállalat látja el. A munkában projektpartnerként magyar részről az ADUVIZIG, szerb részről az Alföldi Erdészeti és Környezetvédelmi Intézet (Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu) vesz részt.

A Duna magyarországi és szerbiai szakasza árvízi veszélyeztetettsége kiemelkedően magas. A klímaváltozás miatt az árvizek gyakorisága és az árvízszintek növekedése várható, ami a Duna menti hullámtéri erdők és vizes élőhelyek állapotára jelentős hatást gyakorol. A veszélyeztetett területeken az erdőgazdálkodási munkák tervezése az árvízi eseményekből adódó korlátozások ismeretétől függ. A projekt fő célja az árvízveszéllyel kapcsolatos katasztrófahelyzetekre való reagálási képesség növelése a magyar–szerb határtérségben, valamint egy olyan megoldás kidolgozása, amely lehetővé teszi az erdők elöntésével kapcsolatos előrejelzési és figyelmeztető rendszerek üzemeltetését és fejlesztését.

A 2020 októberében elindított projekt eddigi szakaszában a magyar fél tanulmányt készíttetett, amely az árhullámok hullámtéri erdőkre gyakorolt hatását vizsgálja az ADUVIZIG Duna-szakaszára vonatkozóan, továbbá számos erdőgazdálkodási feltételt figyelembe véve mintaterületet jelöl ki, amely alkalmas a hullámtéri erdőkre gyakorolt vízhatások szemléltetésére. A mintaterület felmérése megtörtént, az adatok elemzése jelenleg folyamatban van. Az eredményeket bemutató honlap készítése ugyancsak megkezdődött.

A szerb fél a Kabol–Péterváradi-rét LiDAR-technológiával történő felmérését valósította meg. Az eredmények publikálására szolgáló webportál üzembe helyezése az idei év végén várható.

A tárgyi projekt időtartama másfél év. Befejezése az elfogadott ütemterv szerint 2022. március 31-én esedékes.