Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vállalkozás

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete szerint - az alábbi vállalkozási tevékenységeket folytathatja:

Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások
Erdőgazdálkodás
Egyéb bányászat
Egyéb feldolgozóipari tevékenység
Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Vendégszállás üzemeltetése
Rendezvényi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Egyéb vízi szállítás
Speciális szaképítés
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Közúti áruszállítás, költöztetés
Raktározás, tárolás
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Kölcsönzés
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés