Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Települési vízkárelhárítás

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. számú törvényben foglaltak alapján a vizek kártételei elleni védelme érdekében szükséges feladatok ellátása – a védművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. Igazgatóságunk felelősségi körébe tartozik a helyi önkormányzatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása, valamint a helyi önkormányzatok számára a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő vízkárelhárítási tervek és fejlesztési tervek elkészítéséhez és felülvizsgálatához adatok szolgáltatása, továbbá a folyók menti nyílt ártéri települések esetében a vízkárelhárítási tervek elkészítése és a meglévő tervek felülvizsgálata. A helyi önkormányzatok feladata a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása, a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek építésével - a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása, valamint a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön jogszabályban meghatározott - feladatok ellátása.

Az árvíz- és belvízvédekezést a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet szabályozza, míg az önkormányzatok részére részletes tájékoztatást a 232/1996. (XII.26.) kormányrendelet tartalmaz.

A 10/1997. KHVM rendelet alapján a - kötelezően elkészítendő - önkormányzati vízkár-elhárítási terv azt a célt szolgálja, hogy a település egy esetleges rendkívüli védelmi helyzetben, tisztában legyen a veszélyhelyzet elhárításának módjával és azonnal - az anyagi és egyéb jellegű veszteségeket megelőzve - hatékonyan cselekedni tudjon.

Belvízvédelmi helyzet kialakulása esetén a település vízkár-elhárítási terve csak akkor nyújthat hatékony segítséget és információkat a védekezők számára, ha tartalmazza azokat a konkrét adatokat, amelyek az adott településre vonatkoznak. Ezen adatok elsősorban: a belterületi vízrendezési problémával érintett utcák, utcaszakaszok, veszélyeztetett lakóházak, ingatlanok és ezek védelme érdekében a kárelhárításra vonatkozó konkrét beavatkozások, mozgósítási terv, információs hírközlő hálózat, szivattyúállások üzemeltetési rendje, mobil szivattyúzási helyek, vízvisszatartásra igénybe vehető területek, stb.)