Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízrajzi állomáshálózat

Igazgatóságunk területén közel 750 vízrajzi állomás található, melyből az árvíz-, belvíz- és vízhiány-védelmi tevékenységének támogatása, valamint a vízrajzi megfigyelések biztosítása érdekében több mint 500 állomást folyamatosan üzemeltet. Az állomások közel 30%-a törzsállomás, azaz országos jelentőségű, hosszú és rendszeres megfigyelési időszakkal rendelkező, szoros adatgyűjtési és –szolgáltatási határidő mellett üzemeltetett állomás. A hálózat fennmaradó mintegy 70%-át üzemi állomások képezik, melyek az igazgatóság napi vízgazdálkodási, vízkár-elhárítási, üzemirányítási feladatainak ellátását segítik. Az adatok észlelésének gyakorisága a szakmai igényektől függ.

Az állomáshálózat struktúráját az alábbiak táblázat mutatja be (2024. március 26-i állapot):

 

Állo-mások száma (db)

ebből távjelző (db)

ebből helyszíni adat-gyűjtő (db)

ebből kézi észlelésű (db)

észlelő-ből vízügyes (db)

észlelő-ből külsős észlelő (db)

Felszíni állomások

 

 

 

 

 

 

      Felszíni törzsállomások

9

9

0

0

0

0

      Felszíni üzemi állomások

185

63

4

100

100

0

      Árvízi üzemi állomások

37

0

0

37

37

0

összesen

231

72

4

137

137

0

Felszín közeli és felszín alatti állomások

           

      Talajvízkút törzsállomás

140

92

39

9

6

3

      Talajvízkút üzemi állomások

321

2

84

26

26

0

      Rétegvíz törzsállomások

20

 

13

6

0

6

összesen

481

94

136

41

32

9

Hidrometeorológia

           

      Hidrometeorológiai törzsállomások

10

2

0

8

4

4

      Aszálymonitoring (üzemeltető: OVF Aszálymonitoring Munkacsoport)

19

19

0

0

0

0

      Meteorológiai üzemi állomások

6

4

0

2

0

2

összesen

35

25

0

10

4

6

Az állomáshálózat térképi áttekintése az alábbiakban található: