Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság erdőterületeinek és fával borított egyéb területeinek látogatási szabályai

DJI_0072.JPG

Az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő erdőterületeken, valamint egyéb fával borított területeken (különösen a vízparti területeken) az alábbi tartózkodási szabályok érvényesek:

  • A fentiekben felsorolt területeken a területet látogató kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, a terület látogatásának vagyoni és személyi kockázatát a területre belépő önként vállalja.
  • A hivatalos meteorológiai és vihar-előrejelzési felhívásokról való előzetes tájékozódás – és ezzel együtt a terület látogatásával járó anyagi és személyi kockázatok felmérése – a területet látogatók kötelessége.
  • Felhívjuk a figyelmet, hogy lovaglás, valamint a lóval vontatott járművel való közlekedés esetén az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben rögzített külön előírásokat is be kell tartani.
  • Látogatás céljából járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton lehetséges. Erdőterületre gépjárművel behajtani, illetve ott parkolni tilos.
  • Tűzgyújtás csak a kijelölt (táblával megjelölt) tűzrakó helyeken, a hatályos tűzvédelmi előírások és az aktuális tűzgyújtásra vonatkozó tilalmak, ill. korlátozások betartásával megengedett. A fentiek megszegéséből eredő tűzesetekért teljes felelősséggel a tüzet okozó személy felel.
  • A felsorolt területeken mindennemű hulladék elhelyezése tilos.
  • Az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő területeken a faállomány és egyéb növényzet rongálása tilos.
  • A fakitermelési munkálatok végzése során az érintett területekre a belépés és az ott-tartózkodás szigorúan tilos és életveszélyes!
  • Minden itt nem szabályozott kérdésben a vonatkozó jogszabályi előírások az érvényesek.

A látogatók a fenti szabályokat a területek látogatásakor kötelesek betartani, azokat a területre történő belépéssel magukra nézve elfogadottnak tekintik. Ezek megszegését az Igazgatóság a helyszínen ellenőrizheti.

A felhívás letöltése – 2022 (PDF)

A felhívás letöltése – 2020 (PDF)