Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

A Duna-vízgyűjtő közös érdekű vízkárelhárítási műtárgyainak szemléje

IMG_20231102_104657.jpg

A Magyar–Szerb Vízkárelhárítási Albizottság szakértői munkacsoportjának állandó feladata, hogy az őszi időszakban elvégezze a közös érdekű, határon átnyúló hatással bíró ár- és belvízvédelmi művek (védtöltések, szivattyútelepek, zsilipek és egyéb létesítmények) szemléjét a magyar-szerb Duna-vízgyűjtőn. Az idei évben a közös bejárásra 2023. november 2-án magyar területen, másnap pedig szerb területen került sor. A találkozón a magyar felet Igazgatóságunk szakemberei az árvízvédelmi, belvízvédelmi szakágazat és a területi szakaszmérnökség részvételével képviselték. A szerb küldöttséget az újvidéki székhelyű Vajdasági Vizek Vízgazdálkodási Közvállalat, valamint a területi fenntartási feladatokért felelős Észak-Bácska Vízgazdálkodási Vállalat munkatársai alkották.

A magyar és szerb küldöttség együttes részvételével megtartott találkozón elvégezték az ár- és belvízvédelmi művek szemléjét a közös érdekű Duna-vízgyűjtőn, melynek során értékelték a védművek állapotát, azok védképességét és a közös árvédekezési szabályzat alkalmazását, továbbá átadták egymásnak a 2022. és 2023. évi szemlék közötti időszakban, a közös érdekű vízgyűjtőn végrehajtott árvíz-, belvíz- és jégvédekezési tevékenységekről, valamint a végrehajtott és tervezett munkákról szóló tájékoztatókat. A Felek megállapították, hogy a megtekintett védművek állapota magyar és szerb területen egyaránt megfelelő.

A Baja–Bezdáni-csatorna közös üzemelési Szabályzata alapján a bejárás során megtörtént a csatorna és létesítményeinek közös szemléje is. A közös üzemelési Szabályzat 2023. évi alkalmazását illetően a Felek megállapították, hogy a csatorna üzemelésével kapcsolatosan nem merültek fel problémák, a csatornán tervezett fenntartási munkák megtörténtek. Az információcserét a Felek az érvényes szabályzattal összhangban végezték.